nic Białostoczanin.pl - Darmowy portal ogłoszeniowy bialostoczanin - Regulamin portalu
Liczba dodanych ogłoszeń: 11

Dzisiaj:

Dołączyło użytkowników: 0

Nowych ogłoszeń: 0

Wszystkich:

Użytkowników: 513

Odwiedziny: 13793

Regulamin

1. Serwis Ogłoszeniowy BIALOSTOCZANIN.PL to otwarta strona internetowa, na której każdy Użytkownik może bezpłatnie umieścić swoje ogłoszenie w wybranej kategorii. Ogłoszenia, które nie spełniają zasad zamieszczania ogłoszeń przedstawionych w naszym Regulaminie mogą zostać usunięte z serwisu BIALOSTOCZANIN.PL

2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia

3. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w ogłoszeniu oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

4. Serwis BIALOSTOCZANIN.PL jest serwisem informacyjno-ogłoszeniowym, nie odpowiadamy za ceny podawane w ogłoszeniach przez ogłoszeniodawców. Ceny w ogłoszeniach mogą być jedynie informacją orientacyjną po której oferent proponuje przedmiot ogłoszenia. W tym wypadku należy się skontaktować z osobą, która wystawiła ogłoszenie by dowiedzieć się szczegółów.

5. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza dodania ogłoszenia.

6. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora informująca o akceptacji Ogłoszenia

7. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

8. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego reaktywacji.

9. Po upływieilości wybranych dni od zakończenia emisji ogłoszenia, w przypadku braku reaktywacji ogłoszenia, ogłoszenia wygasa bezpowrotnie

10. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

11. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów, wprowadzające w błąd.

12. Od roku 2012 zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zakaz nie dotyczy hodowli zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. W praktyce oznacza to że handel psami i kotami może dotyczyć jedynie zarejestrowanych hodowli czyli zwierząt posiadających rodowód. Zabronione jest też wprowadzanie do obrotu (sprzedaży) zwierząt poza miejscami ich chowu lub hodowli. Po nowego zwierzaka będzie więc trzeba udać się wprost w miejsce hodowli. Ich sprzedaż (oraz kupno!) na targowiskach, giełdach i w domach prywatnych jest zabroniona. Pozostałe zwierzaki, nie pochodzące z hodowli, można jedynie przekazywać za darmo. Sprzedaż psów i kotów spoza hodowli, bez rodowodu jest na mocy nowej ustawy zabroniona.

13. Niedozwolone jest również oferowanie lub reklamowanie następujących towarów/usług: - organów ludzkich, - broni, - narkotyków - materiałów pornograficznych, - spotkań o podtekście tylko dla dorosłych, usług towarzyskich, reklam osobistych, usługi masażu erotycznego, - towarów pochodzących z kradzieży, - towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, - informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe, - treści związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili, - towarów, które nie istnieją, - konkurencyjnych do prowadzonej przez serwis działalności, - ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich, - towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich, - produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza, - alkoholu, - tytoniu oraz produktów związanych z tytoniem ( także z tzw. e-papierosem ) - biletów na imprezy kulturalne i sportowe po cenie wyższej niż cena nominalna

 

14. Rezerwujemy sobie prawo do: - usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub powyższym regulaminem - modyfikowania powyższego regulaminu - czasowego przerywania pracy serwisu - zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych na stronie

15. Promowanie ogłoszeń:

Reklama

Tanie strony internetowe Rzeszów
ecamper.pl